En tanks grundläggande egenskaper och vapen

En tanks egenskaper, funktioner och vapen är avgörande för dess effektivitet. Dessa aspekter avgör dess taktiska rörlighet och strategiska rörlighet. Läs vidare för att lära dig mer om en tanks grundläggande egenskaper och vapen. För att förstå effektiviteten av en tank, lär dig hur du väljer en för dina behov. Läs vidare för att upptäcka de viktigaste egenskaperna hos en tank. Intresserad? Fortsätt läsa för att lära dig mer! Om du är redo att göra ditt val, börja med att bläddra bland de olika typerna av tankar som finns på marknaden.

Egenskaper

En stridsvagn är ett stort bandfordon med ett enda torn. Dess huvudvapen är kapabel att föröda fiendens styrkor, vilket gör att den kan utföra både offensiva och defensiva roller. En stridsvagns defensiva förmåga inkluderar dess osårbarhet för handeldvapen och dess motståndskraft mot många tyngre vapen. Dess rörlighet gör det också möjligt för den att utnyttja föränderliga taktiska situationer. Att fullständigt integrera en stridsvagn i moderna militära styrkor har inlett en ny era av strid.

Tank classification - Wikipedia

Tankar designades först i början av 1900-talet av pansarbilsdivisionen vid Royal Naval Air Service. En kommitté ledd av Winston S. Churchill inrättades för att utveckla en tank. Ett år senare byggdes en tankprototyp. Stridsvagnen hette från början Little Willie, men strax efter det köpte den brittiska armén 100 Mark I-stridsvagnar. Tanken blev ett fantastiskt vapen och sågs som en jämlikhet med den berömda filmstjärnan.

Vapen

Det finns många sätt att förbättra din tanks skadeeffekt. Oavsett din klass finns det många vapen du kan utrusta för att öka din tanks hot. En stridsvagns vapenval är avgörande för framgången för hans eller hennes stridsvagnsfokuserade konstruktion. Den här artikeln kommer att ge dig några strategier som gör att du kan maximera din tanks skador. Läs vidare för att lära dig mer om de olika typerna av tankar, deras bästa vapen och de mest effektiva sätten att förbättra din tanks skadeutbyte.

Pansar är en viktig aspekt av alla tankar. Stridsvagnar är tungt bepansrade fordon som måste skydda sig mot en mängd olika hot. Till skillnad från de flesta infanteri- och lättbepansrade fordon har stridsvagnar förmågan att besegra även den mest tungt bepansrade fienden. Stridsvagnar bär vanligtvis ett maskingevär för försvar på kort räckvidd, till exempel ett maskingevär med liten kaliber. Utöver dessa har många stridsvagnar även en takmonterad kulspruta eller befälhavares kupolmaskingevär för nära markförsvar.

Design

Utformningen av en tank är en viktig del av processen. En tank måste vara symmetrisk och ha en korrekt layout. Dessutom måste den vara utrustad med matningsanslutningar. Dessa matningsanslutningar kan vara hydrauliska, elektriska eller pneumatiska. Här är några tips som kan hjälpa dig i din design. Läs vidare för mer. Här är några av de viktiga punkterna om tankdesign:

Utformningen av en tank bör vara i linje med företagets regler och föreskrifter. Den ska vara konstruerad i ett täckt område och ordentligt säkrad. Om det är en farlig tank bör den vara ordentligt säkrad. Gaffeltruckar kan köra runt lagringsområdet. Dessutom kommer projektfinansieringen att bero på flera faktorer. Projektingenjören bör också vara medveten om företagsspecifika regler och föreskrifter. Konstruktionen ska klara driften av en gaffeltruck.

Operativ rörlighet

Operationell rörlighet för tankar hänvisar till en tanks förmåga att förflytta sig från en plats till en annan. I krigstid kan denna rörlighet förbättras genom användning av ett spårsystem eller speciella släpvagnar. Tankar kan röra sig på vägar och spår, men deras hastighet och räckvidd begränsas av antalet tankstationer. Hastigheten begränsas också av hastigheten på skalfragment, vilket kan göra rörelsen svår.

Den första stridsvagnen av protolungtyp, 7TP, gick in i försök i augusti 1934. Prototypen var delvis gjord av icke-pansarstål. Från 16 augusti till 1 september 1934 genomförde tanken sjöförsök som täckte 1100 kilometer. En andra järnprototyp av stridsvagnen levererades för fältförsök i augusti 1935. Vid det här laget hade Sovjetunionen lärt sig om den nya typen av stridsvagn. Med framgången med TKS-B började Sovjetunionen köpa sina egna stridsvagnar.

Pålitlighet

För att bestämma tankens tillförlitlighet måste man titta på underhållssiffrorna. Till exempel kräver ASTM-standarden för atmosfäriska tankar en armatur som är 1,5 gånger tankens volym. I en bulktank är denna rekommendation ännu mer rigorös. Det rekommenderar också att man undviker invändiga fallrör i fyllningsenheter och använder anti-skum armbågar när det är möjligt. Här är några underhållstips som kan hjälpa till att förbättra tankens tillförlitlighet och livslängd:

Helst bör förhållandet mellan den genomsnittliga efterfrågan och tankkapaciteten vara optimal. Men många faktorer påverkar tankens tillförlitlighet. Till exempel bör systemets ekonomi och tillförlitligheten hos tankens huvudkomponent, tankkapaciteten, optimeras för att uppfylla dessa parametrar. Dessutom är tankens storlek kritisk eftersom tanken är tillförlitlig