Hur man säkert byter hjul

När olyckan är framme och du har fått punktering på din bil

Är sannolikheten att du har en lagningssats (i nyare bilar) som reparationspaket i stället för ett reservhjul. Om så är fallet, bekanta dig med ditt kit. Så du vet vad du ska göra om du får en punktering.

För din egen säkerhet

Byt inte ditt hjul på en motorvägs ren eller vid sidan av en väg.

Byt inte ditt hjul på mjukt, löst eller ojämnt underlag eller med passagerare inuti bilen. Flytta alla till ett säkert ställe som ligger bra bort från fordonet och vägen

Arbeta inte under ditt fordon när det lyfts upp på en domkraft

Använd inte domkraften någonstans än vid de rätta lyftpunkterna. Du hittar de som finns i din handbok. Att fästa domkraften på fel plats kan orsaka skador på ditt fordon och kan leda till att den kollapsar

Innan du börjar byta eller reparera ditt däck, se till att du har läst din bils handbok. Om rådgivningen skiljer sig från vad som finns i den, följ alltid din handbok.

Vad du behöver

Din handbok, som visar var du ska fästa domkraften

Ditt reservhjul se till att det har tillräckligt med slitbanor och har rätt lufttryck

-En hylsnyckel med förlängningsstång och låsande hjulmutter-adapter, om det finns monterat.

-Minst ett hjul säkrat för att stoppa din bil från att rulla när den är uppe på domkraften

-Handskar det är en bra chans att ditt hjul / däck är smutsigt

-Något att knäa på som en gammal handduk, marken är smutsig också

-En skarp kniv eller skärare för att ta bort eventuella kabelband som används för att hålla hjulet på plats

-En ficklampa

-En reflexväst och ordentliga, förnuftiga skor för din egen säkerhet

Innan du lyfter ditt fordon

Planera framåt – du vill inte att ditt fordon ska lyftas högre än nödvändigt

Stäng av motorn och sätt på dina varningsljus

Dra åt handbromsen och koppla in första växeln eller ”P” om du kör automatlåda.

Sätt ditt en kil under hjulet diagonalt motsatt den du ersätter

Ta ur reservhjulet från hjulbaljan eller hjulbäraren.

Lägg dina reservdelar på marken. Välj en plats som är lämplig för montering

Lossa lätt på hjulbultarna muttrarna med hjälp av ett fälgkors.

Placera domkraften under lyftpunkten närmast det hjul du byter ut

Se till att domkraftshuvudet kopplar in ordentligt som visas i din handbok.

Lyft bilen och montera av hjulet sätt dit det nya. Kontrollera så att det passar på centrum navet och att det inte tar i någonstans. Montera på bultar alt muttrar med att dra fast dem korsvis. Snurra på hjulet så att du ser att det snurrar fritt. Sänk ner bilen och efter dra. Om du har  lite med luft i däcket pumpa det eller åk till närmaste bensinmack och pumpa.